Географія та глобалізація.

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Видавництво географічної літератури «Обрії»
Інструкція
Повертаючись до методологічних витоків географії як фундаментальної науки географи повинні розв’язати головне питання - чи може бути географія корисною в умовах глобалізації? Саме глобалізаційні процеси спричиняють повсюдне викривлення та спотворення географічного простору завдяки просторовим інверсіям, „пасткам” для часу, простору та інформації. Саме завдяки глобалізації змінюється просторова ієрархія сучасних „центральних місць”, що загрожує Україні подальшою деградацією сільської місцевості та розвитку екологічно брудних виробництв. Саме завдяки глобалізаційним процесам змінюється механізм і зміст внутрішньодержавної регіоналізації. Зважаючи на тотальність і холізм, притаманні географічній методології, саме географія повинна прийняти найактивнішу участь у розробці національної концепції „входження” України у епоху глобалізму.
Опис
Матеріали Зїзду Українського географічного товариства
Ключові слова
глобалізація, регіоналізація, географія, територіальна структура
Бібліографічний опис
Труди міжнародної конференції українсь-кого географічного товариства «Географія в інформаційному сус-пільстві». - Том ІІ. – Київ: Видавництво географічної літератури «Обрії». – 2008. - С. 5-7.