Визначення фіскального потенціалу податку з доходів фізичних осіб

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011
Інструкція
У статті проведено оцінку фіскального потенціалу податку з доходів фізичних осіб і окреслено основні чинники, що безпосередньо впливають на його визначення. Висвітлено перспективні напрями підвищення фіскальної ролі податку з доходів фізичних осіб
Опис
Определение фискального потенциала налога с доходов физических лиц имеет своей целью, прежде всего, исследование эффективности действующей налоговой ставки и определение приоритетных направлений реформирования системы налогообложения доходов физических лиц, построенных на обобщении опыта зарубежных стран. Ключевые слова: пропорциональная ставка, фискальный потенциал, фискальная эффективность, ВВП, налоговые доходы бюджета. The main aims of the evaluation of fiscal potential of individual income tax are the investigation of the efficiency of the current tax rate and the determination of priority directions of reforming the system of individual income taxation, based on the generalization of international experience. Key words: proportional rate, fiscal potential, fiscal efficiency, GDP, tax revenues of the budget.
Ключові слова
пропорційна ставка, фіскальний потенціал, фіскальна ефективність, ВВП, податкові надходження бюджету
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Визначення фіскального потенціалу податку з доходів фізичних осіб / Л.В. Барабаш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2011. - Вип. 76. - Ч. 2: Економіка. - С. 342-346.