ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2006-09
Автори
Бобко, Валентин Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
В дисертації відображено результати комплексного дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів формування, відтворення і використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. У результаті досліджень визначена суть ресурсного потенціалу, його структура та динаміка кількісно – якісних показників. З врахуванням новітніх наукових досліджень розглянуто методику розрахунку та оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Черкаської області та на її основі проведена вартісна оцінка ресурсного потенціалу, проаналізовано та обґрунтовано чинники впливу на рівень використання основних складових елементів ресурсного потенціалу. На підставі отриманих результатів дослідження визначено стратегію та основні напрямки підвищення ефек¬тивності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі, запро¬поновано заходи для покращення раціонального використання земельних і трудових ресурсів та основних засобів.
Опис
Ключові слова
ресурси, ресурсний потенціал, ефективність, трудові ресурси, спеціалізація, земельні ресурси, основні засоби
Бібліографічний опис
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / В.В. Бобко ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2006. — 20 с. — укp.