Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
В статті проведено ґрунтовний аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції, виявлено їх переваги та недоліки. Запропоновано при оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції враховувати економічні, екологічні та соціальні фактори.
Опис
При оцінці конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції доцільним є врахування економічних, екологічних і соціальних факторів. Економічні фактори включають в себе рівень витрат і ціни на кінцеві види продукції; екологічні полягають в забезпеченні відповідних вимог продукції стандартам якості та економному використанні ресурсів і збереженні навколишнього середовища; соціальні в забезпеченні населення необхідними продуктами харчування.
Ключові слова
конкурентоспроможність продукції, сільськогосподарська продукція, оцінка, інтегральний показник
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції / Д.В. Нагернюк // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка та менеджмент» Випуск 6/1 (41), 2010. – С. 102 – 108.