Біологічна активність, поживний режим ґрунту і урожайність зернових колосових культур залежно від дії гербіцидів

Немає доступних мініатюр
Дата
2003
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Досліджено, що під впливом гербіцидів (ковбой, сатіс, діален С, базагран новий, 2,4-ДА, лонтрел 300, банвел С) в ризосфері ярого ячменю сорту Рось і озимої пшениці Донецька 48 відбуваються суттєві зміни в чисельності різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів і грибів, що позначається на формуванні поживного режиму грунту, урожайності і якості зерна досліджуваних культур. It is found that cowboy, satis, dialen C, bazagran, 2,4-DA, lontrel herbicides have a positive influence on the viability of rizosphere microflora of spring barley sowings and winter wheat. However at the initial stage of preparation activity the most sensitive representative of their group (nutrificators and azotobacter) are depressed. It is also established that preparations being explored influence positively on the formation of nutritious conditions and yields.
Опис
Ключові слова
біологічна активність, поживний режим, урожайність, зернові культури, гербіциди, biological activity, nutritious regime, crop capacity, crops, herbicides
Бібліографічний опис