ОБЛІК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-02
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Облік і фінанси. – 2017. – № 1.
Інструкція
Проаналізовано законодавче та нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, принципи експортно-імпортних операцій, як однієї із форм економічних відносин України з іноземними державами. Розкрито особливості здійснення експортно-імпортних операцій суб’єктами підприємницької діяльності в Україні. Визначено основні недоліки обліково-інформаційного забезпечення експортноімпортних операцій. Обґрунтовано напрями вдосконалення обліку експортноімпортних операцій та відображення їх в обліку. Запропоновано: 1)впорядкувати документи первинного обліку експортно-імпортних операцій; 2) систематизувати операції аналітичного і синтетичного обліку та їх документального забезпечення; 3) запровадити уніфіковану схему здійснення експортно-імпортних операцій з урахуванням класифікаційних ознак об’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Опис
Ключові слова
облік експортних операцій, облік імпортних операцій, дооцінка валютних коштів, уцінка валютних коштів, зовнішньоекономічна діяльність, валютно-митна декларація, облік реалізації на умовах післяплати, облік реалізації за передоплатою
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій / Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. // Облік і фінанси. – 2017. – № 1. – С. 48-56.