СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ІНДИКАТОРИ ВИМІРУ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12
Автори
Димчек Рафал
Шпикуляк Олександр
Грицаєнко Микола
Саковська Олена
Грицаєнко Галина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва
Інструкція
На основі критичного огляду літературних джерел систематизовано наукові тренди в оцінці соціального капіталу. Вироблено нові концептуальні підходи до розробки індикаторів соціального капіталу аграрної сфери для мезо- та мікрорівнів, які враховують галузеву специфіку, визначаються за групами факторів його формування та результатів використання, а також відображають головні складники соціального капіталу – інноваційний (норми), реляційний (довіру) та структурний (соціальні мережі) соціальні капітали. На основі методу аналізу ієрархій проведено порівняльну оцінку факторів формування соціального капіталу двох вітчизняних агрохолдингів, результати якої відповідають підсумкам аналізу індикаторів результатів його використання. Удосконалено методологічні засади аналізу соціального капіталу аграрної сфери через комплексне вимірювання його складових частин за допомогою системи індикаторів на мезо- та мікрорівнях з урахуванням галузевих особливостей, систематизовано чинники формування та результати використання соціального капіталу. Отримані результати дозволяють обґрунтувати ключові підходи до вимірювання соціального капіталу аграрної сфери, що уможливлює одержання комплексної інформації для прийняття рішень стосовно його подальшого формування та ефективного використання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Димчек Р., Шпикуляк О., Грицаєнко М., Саковська О., Грицаєнко Г. Соціальний капітал аграрної сфери: індикатори виміру умов формування та результатів використання. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2021. Vol. 7. № 4. Pp. 115–137.