The impact of intensive livestock on global climate and environmental change

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10-15
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Гурський, Ігор Миколайович
Зозуля, Іван Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ред.-вид. відділ УНУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
Тваринництво, Зміни клімату
Бібліографічний опис
Sonko S.P., Gursky І.М., Zozulya І.О. The impact of intensive livestock on global climate and environmental changes. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. С. 29–30.