ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Пітель, Ніна Якимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: УНУС
Інструкція
У статті проаналізовано сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України, обґрунтовано необхідність, переваги і проблеми стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Систематизовано алгоритм стратегічного менеджменту управління та програму розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізаційних процесів
Опис
Ефективність роботи і прибутковість підприємства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу безпосередньо залежить від раціонально сформованої і дієвої стратегії розвитку ЗЕД, в основі якої – процес розробки зовнішньоекономічних стратегій різних рівнів. Стратегічний менеджмент ЗЕД підприємства передбачає формування апаратом управління головних довгострокових цілей по освоєнню зовнішнього ринку і закріплення позицій на ньому, пріоритетних завдань із активізації ЗЕД та етапів їх реалізації. Особлива роль в системі стратегічного менеджменту відводиться конкретизації способів та інструментів досягнення зовнішньоекономічних цілей, які дозволять реалізувати обраний напрямок життєдіяльності підприємства, оцінити ступінь його успішності, зберегти і посилити конкурентні позиції на міжнародному ринку.
Ключові слова
зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, стратегічний менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, глобалізаційні процеси, управління зовнішньоекономічною діяльністю, формування стратегії, стратегічне управління
Бібліографічний опис
Пітель Н.Я. Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, – 2015. – Вип. 87. − Ч.2: Економіка. – С. 120-128.