ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СКЛАДУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ЗОНІ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Дубін, Олександр Михайлович
Василенко, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Наведено результати трирічних досліджень впливу тваринницького комплексу на якісний склад атмосферного повітря в зоні його розташування. Проведені дослідження концентрації аміаку та сірководню залежно від віддаленості від тваринницького комплексу, а саме, на відстанях 10, 20, 50 та 100 м. За результатами досліджень встановлено, що концентрація цих газів перевищувала гранично допустиму відповідно в 26 та 11 разів.
Опис
Стаття
Ключові слова
екологічна оцінка, атмосферне повітря, тваринницький комплекс, аміак, сірководень
Бібліографічний опис
Дубін О. М. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / О. М. Дубін, О. В. Василенко. – Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 85. – С. 20–25.