Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр Державного університету телекомунікацій
Інструкція
Як перспективна галузь української економіки туризм має важливе значення. Його розвиток впливає на такі сектори економіки, як транспорт, агропромисловий комплекс, торгівля, зв'язок, будівництво, і є одним із найбільш перспективних напрямів структурної переорієнтації економіки України. Для більшості країн світу туристична індустрія є найбільш прибутковою. Туризм безпосередньо впливає та стимулює розвиток майже всіх галузей економіки. Для проведення ефективного управління розвитку туризму в Україні необхідно аналізувати та виявляти чинники, що впливають на рівень розвитку туристичної галузі та зумовлюють її особливості, які слід враховувати в процесі розробки та реалізації дієвих заходів щодо підвищення економічної ефективності туризму
Опис
Туристичний потік є одним із найважливіших індикаторів розвитку сфери туризму, оскільки виявлені у процесі його вивчення закономірності можуть бути покладені в основу стратегії розвитку туризму країн і регіонів. Моніторинг стану в‘їзних та виїзних туристичних потоків сприятиме розробці та реалізації ефективної туристичної політики, формуванню туристичних продуктів, які матимуть попит, залученню і застосуванню в туризмі нових ресурсів, оптимальному використанню наявного потенціалу. Підводячи підсумок, можна зробити такі висновки: туристичні потоки до нашої країни мають відносно стабільну структуру; проявляється висока взаємозалежність між політичним та соціально-економічним станом та кількістю активних туристів; відбулося скорочення кількості іноземних туристів, які відвідували Україну, що пояснюється нестабільним економічним становищем та військовими діями на сході країни; динаміка в‘їзного туристичного потоку фактично ідентична до динаміки загального потоку в України; позитивною тенденцією є те, що до України приїздять громадяни країн, які найбільше подорожують, зокрема Німеччини, США, Великобританії, Італії, Франції.
Ключові слова
туризм, туристична галузь, туристичні потоки, моніторинг, виїзний поток, в‘їзний поток, туристичний збір, іноземні туристи
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Моніторинг сучасного стану туристичної галузі та туристичних потоків в Україні / С.В.Тимчук, Л.М.Нещадим / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» №1(11), 2015.- С.200-205.