НАЙМАНА ПРАЦЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-01-28
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: ВПЦ "Візаві"
Інструкція
У монографії визначено сутність взаємозв’язків і взаємозалежностей між власністю та найманою працею в умовах трансформації системи господарювання, обґрунтовано специфіку відносин з приводу функціонування найманої праці, що склалася в умовах постсоціалістичної трансформації, визначено взаємозалежності відносин суб’єктів соціально-економічних відносин та їх економічної поведінки в умовах трансформаційних змін через рівень поділу праці, техніки та технологій, галузеву структуру виробництва, форм власності на засоби виробництва та особливості державного впливу на господарські процеси. Обґрунтовано трактування сутнісних та змістовних форм найманої праці через включення до її критеріальних ознак прав власності. Запропоновано концептуальні підходи до формування системи заходів регулювання соціально-економічної політики в сучасних умовах господарювання, які полягають у визначенні цільових орієнтирів розвитку економічних відносин на ринку праці
Опис
Ключові слова
наймана праця, трансформація, еволюція, реформування, людський капітал, потенціал
Бібліографічний опис
Удовенко, І.О. Наймана праця в умовах трансформації економічних відносин в постсоціалістичних країнах: монограф. / Ірина Олександрівна Удовенко – Умань: ВПЦ "Візаві", – 2015. – 136 с.