Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі

dc.contributor.author Пітель, Ніна Якимівна
dc.contributor.author Дяченко, Микола Іванович
dc.date.accessioned 2021-10-27T12:39:35Z
dc.date.available 2021-10-27T12:39:35Z
dc.date.issued 2021-03-25
dc.description В умовах глобалізації світовий ринок товарів і послуг розвивається дуже стрімко, посилюється конкуренція, тому вітчизняним аграрним підприємствам, з метою завоювання своєї ніші , потрібно активно й безперервно нарощувати міжнародну конкурентоспроможність. За таких умов актуалізується завдання розробки ефективної державної політики щодо використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки та провадження зовнішньоекономічної діяльності. З цією метою особлива увага має бути сконцентрована на створенні передумов для інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, яке, передусім, повинно передбачити формування механізмів взаємодії держави та бізнесу, розвитку системи інформаційної підтримки та дорадництва, підвищення ефективності функціонування саморегулюючих організацій в агропродовольчий сфері. Особливу увагу слід звернути на критично недостатнє інвестування на перспективні експортноорієнтовані проекти за рахунок внутрішніх ресурсів та на обмежені можливості використання іноземних інвестицій і кредитів. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуто основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Систематизовано пріоритетні напрями і перспективи її розвитку. Акцентовано увагу на заходи державної аграрної політики для підвищення ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку, згладжування цінових коливань, а також систему аграрної логістики як чинник підвищення прибутковості. Визначено напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності для залучення іноземного капіталу в агропромислове виробництво. Доведено, що мінімізації інвестиційних ризиків сприятиме розвиток продуктивних сил та стану ринку інвестицій; законодавча база; політична воля усіх гілок влади; стан фінансово-кредитної системи; статус іноземного інвестора тощо. Основними цілями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності має стати захист економічних інтересів України та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери; створення сприятливих умов для інтеграції економіки країни в систему світового поділу праці; державна підтримка реалізації інвестиційних проектів; впровадження економічних регуляторів активізації внутрішньої інвестиційної активності; стимулювання прогресивних структурних економічних змін; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності. uk_UA
dc.identifier.citation Пітель Н. Я., Дяченко М. І. Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8759. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89 uk_UA
dc.identifier.issn 2307-2105
dc.identifier.uri http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8513
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher ТОВ "ДКС Центр" uk_UA
dc.subject зовнішньоекономічна діяльність; uk_UA
dc.subject інвестиційний клімат; uk_UA
dc.subject аграрний ринок; uk_UA
dc.subject аграрний сектор. uk_UA
dc.title Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі uk_UA
dc.title.alternative THE INFLUENCE OF THE INVESTMENT CLIMATE ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR uk_UA
dc.type Стаття uk_UA
Файли
Вихідний пакет
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
Пітель Н.Я., Дяченко М.І._ Ефективна економіка_2021.pdf
Розмір:
1010.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Набір ліцензій
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
license.txt
Розмір:
13.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: