Удосконалення управління виробництвом продукції скотарства в ТОВ «Світанок-Агросвіт» Бершадського району Вінницької області

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Досліджено стан управління виробництвом продукції скотарства ТОВ «Світанок-Агросвіт», на основі яких визначено ряд недоліків, що заважають підприємству підвищувати ефективність виробництва молока та м’яса.
Опис
Исследовано состояние управления производством продукции скотоводства ООО «Світанок-Агросвіт», на основе которых определен ряд недостатков, мешающих предприятию повышать эффективность производства молока и мяса. The state of Production Management Livestock production of Ltd "Svitanok-Agrosvit" on which identified a number of shortcomings that prevent the company improve efficiency of milk and meat.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М., Лубченко С.М. Удосконалення управління виробництвом продукції скотарства в ТОВ «Світанок-Агросвіт» Бершадського району Вінницької області // Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи: колективна монографія: матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю заснув. Уманського націон. університету садівництва. / УНУС. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С.81-85.