Інформатизація географії – вимога часу

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Видавництво географічної літератури «Обрії»
Інструкція
У епоху інформатизації географія вступила дуже почесно – шляхом вивіреної, практично спрямованої технології, яку представляє геоінформатика. Більше того, займаючись геоінформатикою географи „відчули себе людьми”, здатними не лише розводити безпредметні теревені про ландшафти та економічні райони, а й цілком конкретно (тобто, за гроші) на інженерному рівні оптимізувати відносини природи і суспільства. Головним завданням геоінформатики повинне стати обслуговування географії, а, саме, відпрацювання інструментарію дослідження геосистем та соціоприродних систем.
Опис
Матеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
географія, геоінформатика, геоінформаційні системи, геосистеми
Бібліографічний опис
Труди міжнародної конференції україн-ського географічного товариства «Географія в інформаційному сус-пільстві». - Том ІV. – Київ: Видавництво географічної літератури «Обрії». – 2008. - С. 50 -52.