Інженерія виробництва гливи

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Голуб, Г.А.
Гайденко, О.М.
Кепко, О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець Лисенко В.Ф.
Інструкція
У монографії наведено основні принципи біологічної конверсії органічної сировини агроценозів у штучних умовах із виробництвом їстівних грибів, висвітлені наукові основи створення технічних засобів для агропромислового виробництва субстратів та грибів гливи. Значна увага приділена особливостям роботи технічних засобів та їх робочих органів, теоретичним основам їх розрахунку, застосуванню замкнутої системи опалення і вентиляції на основі теоретичних і експериментальних досліджень теплообмінних та газообмінних процесів в замкнутій системі вентиляції. У роботі використані результати власних досліджень, а також результати досліджень українських та зарубіжних вчених. Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців сільського господарства. In scientific monograph deals with the basic principles of biological conversion of organic materials agrocenoses in vitro production of edible mushrooms, highlighted the scientific basis for the creation of means of agro-industrial production of substrates and oyster mushrooms. Much attention is paid to the characteristics of the technical means and their working bodies, the theoretical basis of the calculation, use a closed system of heating and ventilation based on theoretical and experimental studies of heat exchange and gas exchange processes in a closed system ventilation. We used the results of their research and the results of research of Ukrainian and foreign scientists. The book is intended for researchers, graduate students, engineers agricultural machinery, students and professionals in agriculture.
Опис
Ключові слова
глива
Бібліографічний опис
Голуб Г.А., Гайденко О.М., Кепко О.І. Інженерія виробництва гливи. / Кіровоград: СПД ФО Лисенко В.Ф., 2012. – 448 с.