Фінансові механізми регулювання розвитку туристичної індустрії України

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-11
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
University of Presov in Presov.
Інструкція
The tourist-recreational complex of Ukraine continues to experience a transitional period. But the progressive process of revival and development of the state, the activation of social policy convincingly testify that these difficulties are temporary. The current state of development of tourism and recreation both in Ukraine and at the regional level is defined by academics as unstable, unstable, unsteady. During the first two decades of independence, with positive basic growth rates of tourist flow, there were constant pole fluctuations of the chain rates of its growth (decrease). The number of domestic tourists in the domestic market practically did not change. In the structure of tourist flows and tourism turnover by types of international tourism the advantage remains on the side of outbound tourism, the process of using tourism resources is characterized as insufficiently controlled. Ukraine has significant tourist potential and all prerequisites for the development of domestic, inbound and outbound tourism. A strategy for the development of the tourist industry in Ukraine may be the creation of a world-class tourism product that is capable of meeting the tourist needs of the country as much as possible, and, on this basis, provides a comprehensive development of the territories and their socio-economic interests in preserving the ecological balance and the historical and cultural environment.
Опис
Для вирішення фінансових та інших проблем у процесі розвитку туристичної сфери необхідно стимулювати попит на туристичну продукцію, яка здебільшого хоча й дорого коштує, проте забезпечує країні високий прибуток, підвищує рівень зайнятості населення та збільшує конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Крім того, необхідно поліпшити транспортну та готельну інфраструктури країни. Україні слід поширювати свої туристичні послуги, проводячи рекламні кампанії за допомогою ЗМІ як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Невід'ємною частиною розвитку туристичної галузі є співпраця з міжнародними організаціями та підтримка зв'язків із міжнародними інвестиційними туристичними фондами. Отже, стратегічна мета розвитку туризму в Україні є створення продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів.
Ключові слова
tourism, indastry, Ukraine, mechanism, development, Туризм, туристична індустрія, розвиток туризму, регулювання туризму
Бібліографічний опис
Svitlana Tymchuk, Liudmyla Neshchadym Funancial mechanisms of regulation of the development of tourism indastry in Ukraine / Journal of Management and Bisiness: Research and Practice. - №2. - Volume 10.- 2018. - Р. 28-43.