Салат цикорний вітлуф в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-08-16
Автори
Воєвода, Лілія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences
Інструкція
У статті наведено результати вивчення адаптивності сортів салату цикорного вітлуф Цезар, Воєвода, Конус і Леонардо. Доведено вплив умов вирощування на фенологічні та біометричні показники, врожайність і якість свіжої зелені. Встановлено, що біологічні особливості сортів впливають на терміни проходження фенологічних фаз, на ріст і розвиток рослин салату цикорного вітлуф. Залежно від сорту рослини розвивалися майже одночасно, але спостерігалися певні від мінності в настанні основних фенологічних фаз і різниця становила двоє-четверо діб. Наростання листкової маси активно проходило з початку червня і досягало високих показників у кінці вересня до початку жовтня перед збиранням коренепло дів. Кількість листків на рослинах салату цикорного вітлуф змінювалася упродовж періоду вегетації і через 30 діб після з’явлення сходів була майже однаковою у всіх сортів 3-4 шт./росл., а у кінці вегетації досягала 18-25 шт./росл. Встановлено, що загальна площа листків салату цикорного вітлуф перед збиранням врожаю була більшою у сорту Воєвода - 22,1 тис. м 2 /га та істотно перевищувала контроль. Дещо меншим даний показник був у сортів Конус і Леонардо - 15,9-17,2 тис. м 2 /га відповідно. Доведено, що в умовах України на чорноземі опідзоленому кращими були сорти салату цикорного вітлуф Воє вода і Леонардо з урожайністю коренеплодів 15,0-15,8 т/га, що дозволить додатково отримати 1,3 т/га. Високу врожайність качанчиків після вигонки отримано у сорту Воєвода. Проведені дослідження показали, що в умовах України за врожайністю сорти салату цикорного вітлуф від високоврожайних до менш врожайних можна розмістити у такій послідовності: Воєвода, Леонардо, Конус, Цезар
Опис
Ключові слова
салат цикорний, вітлуф, адаптивність, сорт, урожайність, якість
Бібліографічний опис
Улянич О. І., Сорока Л. В., Воєвода Л. І. Салат цикорний вітлуф в Україні. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018. С.10–13. https://doi.org/ 10.31174/SEND-NT2018-179VI21-02.