ДОСЛІДЖЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ АДВЕНТИЗАЦІЇ ФЛОРИ У СВІТІ Й В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-03
Автори
Кисельов, Юрій Олександрович
Шлапак, Володимир Петрович
Парахненко, Владислав Геннадійович
Черниш, Віталій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Scientific World
Інструкція
У статті окреслено сільськогосподарське та екологічне значення проблеми адвентизації флори. Відзначено основні віхи досліджень міґрацій адвентивних видів, зокрема наголошено, що на першому етапі (до Другої світової війни) було поставлено зазначену проблему та сформовано поняттєво-термінологічний апарат її досліджень. Другий етап, що охоплює другу половину ХХ ст., позначений активізацією реґіональних досліджень процесів адвентизації флори. На сучасному етапі вивчення проблеми поширення чужорідних видів розглядається, в тому числі, в контексті природної зональності. Наголошено, що окремим важливим науковим завданням є дослідження адвентивної флори залізниць, що розвинулися в Україні та світі після Другої світової війни. Зауважено, що в Центральному реґіоні України адвентивні флори залізниць і приміських лісів вивчено ще недостатньо.
Опис
Ключові слова
адвентивні види, адвентивна флора залізниць, адвентизація, інвазійні види, реґіональні дослідження
Бібліографічний опис
Кисельов Ю.О., Шлапак В.П., Парахненко В.Г., Черниш В.І. Дослідженість проблеми адвентизації флори в Україні та світі. Scientific World Journal, вип. 7, ч.3. Березень 2021. С. 135–140.