METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF MOBILE COMPOUNDS OF SODIUM, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN SOIL IN SOLUTION OF HYDROCHLORIC ACID BY THE METHOD OF ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-07-25
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті, що включає одержання екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °С, і в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук натрію, фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки
Бібліографічний опис
Пат. Україна №108746, МПК (2016.01) G01N 33/24 (2006.01) G01N 21/00. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Світовий В.М., Жиляк І.Д., Ляховська Н. О., Бойко М. М.; заявник і власник УНУС. − u201601615; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.07.2016, бюл. № 14