ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И СПОСОБОВ ОБРЕЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОГО АППАРАТА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Чаплоуцкий, Андрей Николаевич
Мельник, Александр Васильевич
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ООО Издательство "Книга"
Інструкція
Статья посвящена всестороннему исследованию морфологических изменений листового аппарата яблони в интенсивном насаждении вызванных различными способами и строками обрезки./ Стаття присвячена всебічному дослідженню морфологічних змін листкового апарату яблуні в інтенсивному насадженні, що викликані різними способами і строками обрізування.
Опис
В работе научно обосновано и доказано, что изменения листового аппарата в первую очередь зависят от способов и сроков обрезки крон. Обрезку выполняли зимой, или зимой и в раннелетний период (при наличии 10 листьев на приросте) вручную (контроль), контурно с формированием плодовой стены шириной 0,8 м в нижней и 0,5 м в верхней части, ежегодно укорачивая приросты на периферии кроны, а также контурном с ручной доработкой. Исследование сроков контурной обрезки начато весной 2011 г. с 18 вариантами, повторение вариантов четырехкратное с пятью учетными деревьями в насаждении сортов Голден Делишес и Джонавелд с веретенообразной кроной Уманского национального университета садоводства 1995 г. посадки на подвое М.9 Т337 по схеме 4х1 м. Система содержания почвы в междурядьях дерново-перегнойная, в приствольных полосах – гербицидный пар; орошение капельное. Установлено, что при контурной обрезке (с ручной доработкой) яблони листовая пластинка сортов Голден Делишес и Джонавелд в орошаемом насаждении на подвое М.9 на 14% толще, а ее выполнение в раннелетний период площадь листа и листовая поверхность на 6% больше. Способ обрезки существенно влияет на площадь листовой поверхности (влияние фактора 74%), облиственность деревьев (57) и толщину листовой пластинки (46), а срок обрезки – на площадь листовой пластинки (12%). / В роботі науково обґрунтовано і доведено, що зміни листового апарату в першу чергу залежать від способів і термінів обрізування крон. Обрізування виконували взимку, або взимку і в ранньолітній період (за наявності 10 листів на прирості) вручну (контроль), контурно з формуванням плодової стіни шириною 0,8 м в нижній і 0,5 м у верхній частині, щорічно вкорочуючи прирости на периферії крони, а також контурно з ручною доробкою. Дослідження термінів контурного обрізування розпочато навесні 2011 р. з 18 варіантами, повторення варіантів чотириразове з п'ятьма обліковими деревами в насадженні яблуні сортів Голден Делішес і Джонавелд з веретеноподібною кроною 1995 р. садіння на підщепі М.9 Т337 за схемою 4х1 м в Уманському національному університеті садівництва. Система утримання ґрунту в міжряддях дерново-перегнійна, в пристовбурних смугах - гербіцидний пар; зрошення краплинне. Встановлено, що за контурного обрізування (з ручною доробкою) яблуні листкова пластинка яблуні сортів Голден Делішес і Джонавелд в зрошуваному насадженні на підщепі М.9 на 14% товща, а за його виконання в ранньолітній період площа листка і листова поверхня на 6% більші. Спосіб обрізування істотно впливає на площу листової поверхні (вплив фактора 74%), облистяності дерев (57%) і товщину листкової пластинки (46%), а термін обрізування - на площу листкової пластинки (12%).
Ключові слова
яблоня, листовой аппарат, срок обрезки, контурная обрезка, яблуня, листковий апарат, строк обрізування, контурне обрізування, веретеноподібна крона
Бібліографічний опис
Чаплоуцкий А.Н., Мельник А.В. Влияние сроков и способов обрезки на формирование листового аппарата различных сортов яблони / А.Н. Чаплоуцкий, А.В. Мельник // Известия Самарской ГСХА. Самара. 2015. Вып. 4. С. 11-14.