БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Питання обліку праці та її оплати займають одне з чільних місць у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Належна організація бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам сприяє ефективному управлінню та контролю за своєчасним здійснен¬ням розрахунків, ефективністю використання трудових ресурсів. На особливу увагу заслуговують питання первинного обліку праці та її оплати у сільськогосподарському виробництві як окремій галузі економіки.
Опис
Ключові слова
зарплата, інші виплати, фонд оплати праці, утримання із запрлати, первинний облік праці та її оплати, класифікація виплат, системи оплати праці, розрахунково-платіжна відомість
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення / Н.В. Оляднічук : зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва : зб. наук. досліджень / Редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 84. – С.149-155.