Інноваційні проекти агроформувань: принципи розробки та впровадження

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Здійснено науковий екскурс щодо принципів розробки та впровадження інноваційних проектів агроформувань, виявлені існуючі проблеми інноваційних процесів в аграрній сфері економіки, запропоновано власні підходи щодо обґрунтування принципів стосовно розробки та впровадження інноваційних проектів агроформувань.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
инновации, инновационный проект, принципы, innovations, innovative project, principles
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є. Інноваційні проекти агроформувань: принципи розробки та впровадження / Т.Є. Кучеренко, Т.С. Якименко // [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2013. – Вип. 81. – Ч. 2: Економіка. – 196 с.]. – С. 27 – 39. (0,7 д.а.).