Основи демократії

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Доморослий, Валентин Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВВЦ «Візаві»
Інструкція
У навчальному посібнику висвітлено історію становлення та розвитку демократії від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної науки у відповідності з навчальною програмою курсу «Основи демократії» для вищих навчальних закладів. Кожна лекція містить теоретичний та фактичний матеріал, термінологічний словник, тести та контрольні питання, тести для підсумкового контролю, рекомендовану літературу. Призначений для викладачів, студентів, які вивчають нормативний курс, «Основи демократії», а також для всіх, хто цікавиться питаннями суспільного устрою на демократичних засадничих принципах.
Опис
Ключові слова
демократія, демократичні інститути, громадянське суспільство, вибори, політичні партії, громадські організації
Бібліографічний опис
Доморослий В. І. Основи демократії (для студентів неспеціальних факультетів усіх форм навчання): Навчальний посібник. – Умань ВВЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2021. -158 с.