Фінансове забезпечення аграрної галузі

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-09-21
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
З'ясовано, шо в Україні фінансування аграрної галузі залишається незадовільним, оскільки підприємства відчуваючи нестачу власних ресурсів та не маючи можливості брати дорогі банківські кредити, у більшості своїй залишаються низькорентабельними. Крім того, цільове фінансування сільського господарства є недостатнім через незначні обсяги бюджетних коштів на підтримку розвитку галузі та незбалансованість бюджетів. Виявлено, що становлення прозорої та відкритої поведінки в Україні продукує клімат для притоку як зарубіжних так і вітчизняних інвестицій в аграрне виробництво. Одним із таких джерел фінансування аграрної галузі може стати відновлення кредитної кооперації. Але воно вимагає з боку держави надання цільової допомоги у вигляді дешевих банківських позик.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, аграрна галузь, аграрний бізнес, ресурси, аграрна політика, аграрне виробництво
Бібліографічний опис
Бондаренко Н.В., Власюк С.А. Фінансове забезпечення аграрної галузі. Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. Видавничий дім «Гельветика», 2019. 336 с.