Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти)

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Кисельов, Юрій Олександрович
Ямчук, Павло Миколайович
Суханова, Ірина Прохорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: СПД Сочінський
Інструкція
Розглянуто деякі актуальні проблеми теорії та методології аграрних наук у контексті запроваджуваного в Україні наукового ступеня «доктор філософії». Відзначено відставання сільськогосподарських наук від низки фундаментальних галузей знань за рівнем цитованості. Проведено аналіз сучасного стану наукових досліджень в окремих галузях аграрних наук. Зауважено, що методологічною основою цих досліджень донедавна залишалися класичні й некласичні підходи. Автори переконані, що неодмінною запорукою прогресивного розвитку української аграрної науки є активне застосування постнекласичних методологічних ідей та концепцій.
Опис
Розділ колективної монографії
Ключові слова
аграрний, наука, доктор філософії, індекс Гірша, методологія, постнекласика
Бібліографічний опис
Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 300 с.- С.С.121-133