METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE MOBILE COMPOUNDS OF Manganese, Phosphorus and Potassium in Soil in Salt Acid by the Method of ICP-AES

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-10
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті, що базується на одержані екстракту досліджуваних сполук з ґрунту 0,2 н розчином соляної кислоти при співвідношенні ґрунту до розчину кислоти 1:5 по масі, який відрізняється тим, що суспензію перемішують та настоюють за температури 25 °С, а в одержаному екстракті визначають вміст рухомих сполук мангану, фосфору та калію на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв'язаною плазмою.
Опис
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки, фосфор
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 111312, МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Світовий В.М., І.Д. Жиляк, Т.Г. Жиляк, Л.Ю. Очеретенко, А.В. Шкатюк; заявник і власник УНУС. − u201603851; заявл. 11.04.2016; опубл. 10.11.2016, бюл. № 21