THE INFLUENCE OF THE DURATION, THE METHOD OF SOWING AND THE REDUCTION RATES ON THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
S. POLTORETSKYI
S. TRETIAKOVA
I. MOSTOVIAK
A. YATSENKO
N. POLTORETSKA
A. BEREZOVSKYI
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр УНУС
Інструкція
Наведено аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, щодо впливу строку і способу сівби на ріст, продуктивність, забур’яненість, ураження посівів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) хворобами і шкідниками в різних ґрунтово-кліматичних умовах. В результаті проведеного аналізу встановлено, що науковці й до нині не мають єдиної думки 24 стосовно конкретних параметрів виконання цих агрозаходів. Проте, більшість з них зазначають, що в останні 10–15 років оптимальні строки сівби змістилися від оптимально ранніх до середніх і оптимально пізніх з урахуванням конкретних ґрунтово-кліматичних умов регіону вирощування культури. Вибір строку сівби супроводжується змінами й стосовно інших елементів технології вирощування пшениці озимої – добору сортів стосовно групи стиглості, встановлення норми висіву й способу сівби. Неоднозначним є вплив цих агрозаходів на продуктивність посівів та якість сформованого врожаю.
Опис
Ключові слова
пшениця озима, строк сівби, ріст, продуктивність, щільність агроценозу, ураженість, хворобами і шкідниками.
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва", 96 (1), стор. 676