Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників

Немає доступних мініатюр
Дата
2006-12
Автори
Давлетханова, Олена Хаматівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Давлетханова О.Х. Організація інформаційно-консультаційного забез-печення системи управління якістю продукції птаховиробників. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2006. Дисертація присвячена питанням розробки теоретичних та організаційно-економічних підходів щодо формування, функціонування та розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення товаровиробників продукції птахівництва з питань управління якістю у сучасних умовах. Розкрито сутність системи інфор-маційного забезпечення управління якістю, визначено її особливості у птахівництві. За матеріалами виробничо-господарської діяльності птахогосподарств Черкаської області досліджено стан управління якістю продукції птахівництва та його інформаційного забезпечення в регіоні. В результаті досліджень обґрунтовано пріоритетні шляхи удосконалення системи інформаційно-консультаційного забезпечення управління якістю. Запропоновано концептуальні та організаційно-методичні засади розвитку інформаційного забезпечення птаховиробників з питань управління якістю на господарському та регіональному рівнях. Визначено механізми формування ефективного ринку інформаційно-консультаційних товарів і послуг.
Опис
Ключові слова
інформаційно-консультаційне забезпечення, система управління якістю, птахівництво, інформаційні потоки, ринок інформаційних товарів і послуг, сегментація ринку
Бібліографічний опис
Давлетханова, Олена Хаматівна. Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : за спец. 08.06.01 / О. Х. Давлетханова. - К., 2006. - 19 с.