АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»
Інструкція
Необоротні активи складають основну частину активів підприємства, тому інформація про них та про суми нарахованої амортизації має велике значення для характеристики фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Саме вони визначають виробничу потужність підприємства, сучасний рівень виробництва та його ефективність. Тому при виборі того чи іншого методу доцільно було б також врахувати зарубіжний досвід. Об’єктом амортизації є всі необоротні активи, крім землі. Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Опис
Ключові слова
необоротні активи, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, знос необоротних активів, амортизація, строк корисного використання, залишкова вартість, первісна вартість, ліквідаційна вартість
Бібліографічний опис