ОБЛІК СПИСАННЯ БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський», 2017.
Інструкція
Дебіторська заборгованість – суми грошових коштів або їх еквівалентів, які нараховуються підприємству від покупців (замовників) за реалізовані їм продукцію, товари, роботи та послуги. Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів. Дебіторська заборгованість поділяється на безнадійну, сумнівну та дійсну. Безнадійна заборгованість – заборгованість за зобов’язаннями, щодо якої минув строк позовної давності; прострочена заборгованість, не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості; заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому порядку або припинених як юридичної особи у зв’язку з їх ліквідацією.
Опис
Ключові слова
дебіторська заборгованість, погашення заборгованості, П(с)БО 10, резерв сумнівних боргів, сумнівна дебіторська заборгованість, погашення заборгованості грошовими коштами
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Облік списання безнадійної дебіторської заборгованості : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – м. Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С. 98-99.