ОЦІНКА СТАНУ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УРБОЕКОСИСТЕМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Василенко О.В.
Балабак О.А.
Балабак А.В.
Нікітіна О.В.
Гурський І.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Екологічні науки. Науково-практичний журнал
Інструкція
Наслідки прогресуючої урбанізації загрожують екологічній стабільності урбоекосистем. Розуміння того, що якість довкілля впливає на здоров’я та тривалість життя міських жителів, призвело до появи концепції екологічної безпеки житлових територій як однієї із ключових факторів, що враховуються майбутніми мешканцями при виборі житла. Ґрунт є найбільш інертним з усіх природних тіл. У ґрунті відбувається постійне накопичення забруднюючих речовин, що осідають з повітря або принесені опадами. Тому дана стаття присвячена оцінці ступеня забруднення міських ґрунтів м. Умань та вивченню інтенсивності розкладання органічної речовини в межах даної урбоекосистеми. Дослідження ґрунту м. Умань проведено з метою отримання даних досліджень щодо концентрації важких металів та оцінки впливу їх наявності на ефективність розкладу органічної речовини. Оскільки міські ґрунти м. Умань переважно характеризуються лужною реакцією середовища (в середньому 7,24), таке інтенсивне залуження потенційно призводить до деяких екологічних проблем, насамперед, зменшення рухомості важких металів і їх фіксації ґрунтами. Результати аналізу вмісту рухомих форм Cu та Zn в ґрунті урбоекосистеми м. Умань дозволяють зробити висновок, що у більшості випадків дані показники в межах норми, а от вміст свинцю у ґрунті м. Умань склав в середньому 2,85 при ГДК 2 мг/кг. На окремих локаціях його вміст досягав 8,6–9,0 мг/кг (мова йде про території, що межують із автомагістралями Е95 і М-12 та локації розміщення автозаправних станцій). Крім того, доведено, що спостерігається значна негативна кореляція між показниками розкладу та наявності в ґрунті міді. В середньому відсоток розкладу органічної речовини в ґрунті локацій, де був високий вміст міді, становить 20,1, що в 2,2 рази менше ніж показник розкладу в локаціях з низьким вмістом міді. Отже, в мовах урбоекостеми, де присутній фактор забруднення ґрунту важкими металами, зокрема міддю, органічна речовина розкладається довший період, ніж у природних умовах, що, в свою чергу, суттєво впливає на родючість такого ґрунту. Ключові слова: урбоекосистема, важкі метали, міські ґрунти, розклад органічної речовини.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Василенко О.В., Балабак О.А., Балабак А.В., Нікітіна О.В., Гурський І.М. Оцінка стану міських ґрунтів як засіб збереження екологічної стабільності урбоекосистеми. Екологічні науки. Київ, 2023. №1 (46). С. 139-143. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.1-46.23