Вплив гербіциду Мерлін на загальну чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Заболотна, Альона Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон
Інструкція
Нині актуальним є вивчення такого показника мікробіологічної активності ґрунту як інтенсивність дихання ґрунту, адже активізація біохімічних процесів у ґрунті зумовлюється зростанням чисельності мікроорганізмів у ньому та інтенсифікацією процесів їх життєдіяльності. Тому визначення кількості виділеного ґрунтом вуглекислого газу може слугувати важливим критерієм оцінки загальної біологічної активності мікробного компоненту ценозу. У зв’язку з наведеним одним із завдань наших досліджень було встановити, чи змінюється при внесенні різних норм гербіциду Мерлін, і якою мірою, інтенсивність дихання ґрунту.
Опис
Ключові слова
гербіцид, Мерлін, інтенсивність дихання ґрунту, загальна чисельність ризосферної мікробіоти
Бібліографічний опис
Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на загальну чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Напрями розвитку сучасних систем землеробства»]. (Херсон, 11 грудня). – Херсон, 2013. – С. 490–494.