Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Любченко, Андрій Іванович
Любченко, Інна Олександрівна
Рябовол, Людмила Олегівна
Рябовол, Ярослав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць УНУС
Інструкція
Опис
У статті, на основі проведеного регресійного аналізу даних, зроблено прогнозування найважливіших елементів структури продуктивності за максимально обґрунтованої урожайності рижію ярого в умовах Правобережного Лісостепу України. Проведено аналіз коефіцієнту варіації, що характеризує ступінь мінливості господарсько цінних показників та встановлено високу мінливість урожайності, маси насіння із однієї рослини, кількості стручків та гілок на рослині. Досліджено кореляційні зв’язки між низкою селекційних ознак рижію ярого. За врахування оптимальних параметрів структури врожаю запропоновано модель сорту для умов Правобережного Лісостепу України. Високу ступінь мінливості мали урожайність, маса насіння із однієї рослини, кількість стручків та гілок на рослині. Кореляційний аналіз дозволив виявити наявність зв’язку та його міру між ознаками, визначити блоки ознак, які змінюються в онтогенезі. Прояв кореляційних залежностей проявив себе як стабільний за роками. Встановлено суттєві кореляційні взаємозалежності між кількістю стручків на рослин, збереженістю рослин та урожайністю культури.
Ключові слова
рижій ярий, продуктивність, кореляція, регресія, аналіз
Бібліографічний опис
Любченко А. І., Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату. Збірник наук. праць УНУС. 2021. Вип. № 98. С. 199–210