Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (28-29 травня 2020 р., м. Умань)

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Збірник містить тези доповідей науковців, які було презентовано в секціях «Технології і технічні засоби сучасного агровиробництва», «Проблеми зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», «Технічний сервіс та інженерний менеджмент», «Інженерно-технологічні досягнення у конструюванні машин та обладнання» на V Міжнародній науково-прктичній конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», що відбулась 23–24 травня 2019 року в Уманському національному університеті садівництва.
Опис
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку галузей машинобудування, інженерно-технологічного забезпечення виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та суміжних галузей.
Ключові слова
конференція, онлайн-конференція, технології вирощування, зберігання і переробка
Бібліографічний опис
Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (28-29 травня 2020 р., м. Умань). Умань, 2020. 199 с.