ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ В ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ СВИНИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2008-04
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ
Інструкція
В роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних, методичних і прикладних аспектів становлення та функціонування свинарства на основі ско-рочення виробничого циклу. Вивчено сучасний стан функціонування галузі на міжнародному, націона-льному та регіональному рівнях. Проаналізовано вплив факторів виробництва свинини на тривалість виробничого циклу галузі. Розроблено рекомендації та обґрунтовано напрями щодо скорочення виро-бничого циклу галузі. Окреслено шляхи подальшого розвитку й нарощування обсягів свинарства. Визначено напрями щодо вдосконалення інфраструктури ринку свинини.
Опис
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Ключові слова
економіка, виробничий цикл, свинарство, інтенсифікація, ресурсозберігаючі технології, інтеграція
Бібліографічний опис
13. Клименко Л.В. Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Клименко Л.В. – Біла церква, 2008. – 20с.