Кооперація як перспективний напрям розвитку агропромислового підприємства

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-03
Автори
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Інструкція
У статті розкрито суть поняття «корпорація», її роль і значення для розвитку агропромислових підприємств. Висвітлено основні проблеми кооперативного об’єднання та запропоновано шляхи щодо їхнього подолання. В даній статті значна увага приділена світовому досвіду в розвитку кооперації як перспективного напряму на селі. При проведеному дослідженні ми дійшли таких висновків: використання кооперації як перспективного напряму підприємницької діяльності на селі дасть можливість підвищити ефективність формування та використання: виробничого потенціалу за рахунок прискорення оновлення основних засобів; торговельного потенціалу за рахунок стабільності зв’язків між приватними об’єднаннями, що підвищують конкурентоспроможність продукції та об’єктивно полегшують можливості виходу вітчизняних товаровиробників на внутрішні і зовнішні ринки збуту своєї продукції; людського потенціалу за рахунок створення додаткових можливостей для підготовки нових кваліфікованих робітників і підвищення кваліфікації вже працюючих; інноваційного потенціалу за рахунок включення до складу інтегрованого формування науково-дослідних підрозділів, інноваційних установ, навчальних закладів; інвестиційного потенціалу за рахунок підвищення можливості протистояння впливу зовнішніх факторів і зниження ризиків для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Опис
Метою статті слугувало визначення особливостей розвитку кооперації як перспективного напряму розвитку агропромислових підприємств на селі, впливу цього процесу на розвиток сільських територій України та надання рекомендацій щодо вирішення окремих проблемних питань, виокремлених у процесі дослідження.
Ключові слова
кооперація, підприємництво, трансформація
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць "Економічний простір"