Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Нікітіна, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
В статті наведено дослідження фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого його сільськогосподарського використання. Встановлено, що в складі ґрунтово вбирного комплексу переважають катіони кальцію, однак за систематичного використання, особливо у варіантах із внесенням лише мінеральних добрив його вміст суттєво знижується.
Опис
Ключові слова
чорнозем опідзолений, фізико-хімічні властивості, обмінні катіони, система удобрення
Бібліографічний опис
Господаренко Г.М. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, О.В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2015.– № 87.– Ч.1: Агрономія.– С. 7–13.