Екологічна проблема підтоплення територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10-15
Автори
Гнатюк, Наталія Олександрівна
Тюкова, Софія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва
Інструкція
Підтоплення територій є сучасним геологічним екзогенним процесом, який слід віднести до найбільш небезпечних для життєдіяльності людини. Він має загальне просторове поширення, з ним пов‘язані такі небезпечні процеси як зсуви, карст, просідання та осідання земної поверхні, зміна сольового стану, загальної та сейсмічної стійкості ґрунтів зони аерації
Опис
Ключові слова
підтоплення, затоплення
Бібліографічний опис
Гнатюк Н.О. Екологічна проблема підтоплення територій/ Н.О. Гнатюк, С.С. Тюкова Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. – С.60-62.