УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ГАЛУЗЕЙ АПК

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник ХНАУ
Інструкція
У статті досліджуються теоертико-методичні аспекти механізму управління конкурентоспроможністю експортоорієнтованих галузей АПК. Передумови застосування методів стратегічного управління конкурентоспроможністю розглядаються в контексті інституційної структури в системі аграрного підприємництва. Висвітлено напрями формування ефективних економічних механізмів мотивації якості в експортоорієнтованих галузях. Намічені шляхи адаптації аграрних формувань до умов глобального економічного середовища.
Опис
In the article probed teoertiko-methodical aspects of mechanism of management of eksportoorientovanikh industries of APK a competitiveness. . Pre-condition for the application of competitive methods in strategic management are considered in the context of the efficient economic mechanisms of quality motivation in excport-oriented industries were highlighted. The approaches to the adaptation of agricultural enterprises to the conditions of global economic environment were determined.
Ключові слова
механізм управління, експортоорієнтовані галузі АПК, експорт, імпорт, конкурентоспроможність, стратегічне управління, глобальне середовище
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємств експортоорієнтованих галузей АПК / Л.В. Клименко// Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2009. – №13. – С. 205-210