Особливості викладання екологічної частини вузівського курсу «регіональна економіка»

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Голубкіна, Ольга Марксівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНУ ім.В.Н.Каразіна
Інструкція
У статті обгрунтовується необхідність викладання економіко-географами модуля з екології у складі вузівської дисципліни "Регіональна економіка". Наводиться удосконалена структура модуля. Наголошується на наскрізному викладанні дисципліни "Регіональна економіка"
Опис
Про відповідність змісту вузівських дисциплін кваліфікації та фаховому рівню викладачів
Ключові слова
Розміщення продуктивних сил, екологія,регіональна еконоиіка, зміст модуля, ВНЗ
Бібліографічний опис
Захист довкілля від антропогенного навантаження. - Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна,2008.Вип.2(18).-С.141-146