Оптимізація енергоспоживання у приватних домогосподарствах

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Кепко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Прагнення до енергетичної незалежності України відображено в Національній стратегії України до 2030 р. Важливим завданням на цьому шляху є підвищення енергоефективності опалювальних систем. При нестабільних цінах та тарифах на енергоносії традиційні методики порівняння ефективності використання енергоносіїв які основані на нормативних коефіцієнтах ефективності капіталовкладень, є неактуальними.Пропонується методика оцінки ефективності застосування різних видів енергоносіїв в залежності від об’ємів їх споживання та часу доби, ціни на паливо та витрат на його транспортування. Методика основана на порівняльному аналізі вартості використання енергоносіїв в залежності від їх енергомісткості. Ukraine's desire for energy independence is reflected in the National Strategy of Ukraine until 2030. An important task on this path is to increase the energy efficiency of heating systems. With unstable energy prices and tariffs, traditional methods of comparing the efficiency of the use of energy sources, which are based on normative coefficients of the efficiency of capital investments, are irrelevant. A method of evaluating the efficiency of the use of various types of energy sources is proposed, depending on the volumes of their consumption and the time of day, the price of fuel and the costs of its transportation. The methodology is based on a comparative analysis of the cost of using energy carriers depending on their energy intensity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко О.І. Оптимізація енергоспоживання у приватних домогосподарствах. Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 16–17 черв. 2022 р. С. 39–41