Сутність та економічні характеристики дефініції «гармонізація»

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М.М.»
Інструкція
Досліджується сутність поняття "гармонізація" та його відповідність змінама, що відбуваються у фінансово-економічній системі, зокрема в царині реформування податкової системи
Опис
The essence of the concept of "harmonization" and its correspondence to the changes taking place in the financial and economic system, in particular in the field of reforming the tax system, are investigated
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Сутність та економічні характеристики дефініції «гармонізація». Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. (24 травня 2021 р.) / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 148 с. (С. 6–8)