КІБЕРАТАКИ ЯК ОДНА З ФОРМ КІБЕРТЕРОРИЗМУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02-04
Автори
Бараненко, Роман Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті зосереджено увагу на питаннях протидії кібератакам як актам кібертероризму в кон- тексті забезпечення національної та міжнародної системи кібербезпеки. Зроблено акцент, що про- никнення до інформаційної сфери та її використання кримінальними, у тому числі й терористичними, елементами породило явища, які називаються кіберзлочинністю й кібертероризмом. Наголошується, що кібертерорист може становити небезпеку для значно більшої кількості людей, безпосередньо не беручи участі в терористичному акті, а перебуваючи в безпечному для себе місці. Наведено визначення заходів забезпечення кібернетичної безпеки держави в кіберпросторі, аналіз змісту кібертероризму, його складників і методів реалізації актів кібертероризму. Наведено перелік цілей, для реалізації яких терористичні організації широко використовують Інтернет і новітні інформаційні технології. За своїми можливостями акти кібертероризму розподілено на три рівні. Особливий акцент зроблено на тому, що однією з найяскравіших форм кібертероризму є проведення кібератак. Наведено поняття кібератак типу «убивчий ланцюжок» (Kill Chain) та етапів її реалі- зації. Проаналізовано кожен з етапів. Оскільки особливою формою кібератаки, яка фокусується на перериванні мережного сервісу, є DoS-атака, то розглянуто схеми таких атак, класифікаційні ознаки кібератак і варіанти організації DDоS-атак: ботнет, флешмоб і HTTP-флуд. Зауважено, що особливою проблемою для фахівців з кібербезпеки є визначення комп’ютера корис- тувача мережі, з якого здійснено кібератаку. У підсумку наведено перелік факторів, які рекомендовано враховувати для протидії кібератакам.
Опис
Ключові слова
кібератака, кібербезпека, кіберпростір, протидія кібератакам, кібертероризм
Бібліографічний опис
Бараненко Р.В. Кібератаки як одна з форм кібертероризму. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Технічні науки. – 2021. – №1. Ч.1. Том 32 (71). – С.45-50.