Продуктивність яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту / Apple trees productivity under the hail-protective net in different soil management systems

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-05
Автори
Шарапанюк / Sharapaniuk, Ольга Сергіївна / Olga
Мельник / Melnyk, Олександр Васильович / Alexander
Терещенко / Tereshchenko, Макар Михайлович / Makar
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Житомирський національний агроекологічний університет
Інструкція
Ефективне вирощування продукції садівництва забезпечується заходами захисту від екстремальних чинників, зокрема градобою і сонячних опіків, що в умовах зміни клімату стає особливо doi: 10.33249/2663-2144-2020-90-5-41-49 41 A. Melnyk, M. Tereshchenko, O. Sharapaniuk Наукові горизонти, 2020, № 05 (90) Scientific Horizons, 2020, № 05 (90) актуальним. Стаття висвітлює вплив чорної протиградової сітки на урожайність і якість плодів у зрошуваних насадженнях яблуні на карликовій підщепі. Мета дослідження – комплексна оцінка ефективності захисту від граду та покращення якості яблук раціональним утриманням ґрунту в міжряддях і пристовбурних смугах. Дослідження вели в плодоносному насадженні зі схемою садіння 4×1 м і формуванням дерев за типом стрункого веретена. Утримання ґрунту в міжряддях парове та дерново-перегнійне (залуження), у приштамбових смугах завширшки один метр – гербіцидний пар, весняне мульчування двошаровою агротканиною щільністю 30+50 г/м2 (білим боком уверх) і розстеленою за місяць до збору врожаю дзеркальною плівкою. Чорну протиградову сітку з комірками 0,3×0,3 см щільністю 0,08 кг/м2 розгортали над кронами дерев на висоті 3,4 м після цвітіння. Встановлено, що чорна протиградова сітка несуттєво впливає на урожайність зрошуваних насаджень яблуні сорту Джонаголд (Вілмута) на підщепі М.9 Т337, хоча сумарний врожай з дерев під сіткою на 4,1 % нижчий. Серед досліджуваних способів утримання ґрунту урожайність на 5,8 % вища на ділянках із залуженими міжряддями, порівняно з чистим паром, однак закономірності в урожайних сезонах не встановлено: в першому на 64,8 % продуктивніші ділянки із залуженням, а в наступному – навпаки – на третину більш врожайні насадження з паровим утриманням. Урожайність мало залежить від мульчування пристовбурних смуг агротканиною чи світловідбивною плівкою. У цілому, за парового утримання чи залуження міжрядь і гербіцидного пару в пристовбурних смугах врожайність сягає 41,7–42,7 т/га з протиградовою сіткою чи без неї. Маса плоду під сіткою на 1,4 % менша і мало залежить від способу утримання міжрядь, а за мульчування пристовбурних смуг яблука крупніші. За гербіцидного пару в пристовбурних смугах вихід товарних плодів на 4,7–10 % вищий, а з-під сітки на 1,8–2,2 % нижчий. / Effective growing of horticultural products is achieved by the protection against extreme factors, such as hail and sunburn, which becomes especially relevant in the face of climate change. The article highlights the effect of the black anti-hail net on the yield and quality of the fruit in the irrigated apple orchard on the dwarf rootstock. The purpose of the study is to comprehensively evaluate the effectiveness of hail protection and to improve the quality of apples by a rational soil management system in the interrows and the strips in the tree rows. The studies were conducted in a fruitful orchard with a 4×1 m planting scheme and the formation of trees by a slender spindle type. The soil management system in the inter-rows was the following: a grass mowed stripe, herbicide fallow in the interrows, spring mulching with a two-layer agro-cloth of 30+50 g/m2 density (a white side up) and a light-reflective film in the tree-strips one meter wide spread one month before harvesting. After flowering, a black anti-hail net with 0.3×0.3 cm cells and a density of 0.08 kg/m2 was deployed above the tree crowns at a height of 3.4 m. It has been found out that a black anti-hail net has a negligible effect on the productivity of irrigated apple-tree orchards of cv. Jonagold (Wilmuta) on M.9 T337 rootstock, but the total yield of trees under the net was 4.1 % lower. Among the studied methods of soil retention, it was 5.8 % higher in the plots with grass mowed inter-rows as compared with black fallow, but regularities in high-yield seasons were not established. In the first year, 64.8 % were more productive areas with grass mowed inter-rows, and in the next year – on the contrary - steam-planted plantations were a third more productive. Crop capacity does not depend much on the mulching of the strips in the tree rows with agro-cloth or light-reflective films. In general, under black fallow or grass-mowed alleys and herbicide fallow in the tree rows, the yield amounts to 41.7–42.7 t/ha with or without the anti-hail net. The apple-fruit weight under the net is lower by 1.4 % and it does not depend much on the inter-row management, but apples are larger under mulching of the around-trunk stripes. The output of the marketable fruit under the net is lower by 1.8-2.2 %, the marketability is higher by 4.7- 10 % under black fallow in the around-trunk stripes.
Опис
Ключові слова
урожайність / yield capacity, маса плоду /, вихід товарної продукції / output of the marketable produce, утримання міжрядь / retention of rows, пристовбурні смуги / sidebands.
Бібліографічний опис
Мельник О. В., Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. Продуктивність яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту. Наукові горизонти. 2020. №05 (90). С. 41−49. (Scopus).