Прогноз найближчого ноомайбутнього людства та України

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06-06
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Корсак, Костянтин Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).
Інструкція
Стаття спирається на поліпшену модель цивілізаційних хвиль Е. Тоффлера і містить критичний аналіз ролі технологічних винаходів у досягненні людьми становища володаря планети і створенні сукупності загроз для власного існування. Автори нагадують про рекордно помилкові передбачення майбутнього наприкінці ХХ ст. У центрі уваги перебувають три сучасні прогнози — Римського клубу, останньої конференції 2021 року у Давосі і колективна пропозиція авторів цієї статті про підтримку входження людства в нооеру. Вказано на помилковість перших двох прогнозів, наведено докази прискорення початку побудови людством не Індустрії 4.0, а ноосуспільства на основі ноознань і ноотехнологій — знань «з майбутнього». Наведено перелік частини вже створених ноотехнологій і скорочений варіант авторського «Нооглосарію» з інноваційними термінами.
Опис
Стаття у європейському періодичному виданні
Ключові слова
людство, майбутнє, ноотехнології, Нооглосарій, технологічний, еволюція
Бібліографічний опис
Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 6 (Червень; 2021) : за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції “Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research”, що проводилася 25 червня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та TOB «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). C. 270-286. (DOI 10.36074/grail-of-science.25.06.2021.046) (https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/25.06.2021/561