Geographical research of ecologically dependent disease in the territories of old agricultural development (Cherkasy region)

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-07
Автори
Sonko, Serhii
Chornomorets, Victoria
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university.
Інструкція
Залежність захворюваності населення від стану довкілля завжди входило до предметної області географічної науки. Але в останній час, особливо на тлі пандемії корона вірусу, ця проблема поступово переходить у сферу інтересів наук про Землю, оскільки яскраво знаменує собою «взаємозв’язок і взаємодію земних геосфер». У географічній науці традиційно більша увага приділялась дослідженню захворюваності або у промислово навантажених, або в урбаністичних регіонах. Розвиток же екологічно залежної патології в сільській місцевості являє не менш актуальну проблему, як внаслідок давньої історії сільськогосподарського освоєння території України, так і через значну інтенсифікацію (з використанням хворобочинних агрохімікатів) сільського господарства в ринкових умовах. В статті на прикладі хвороб органів дихання досліджені головні просторові закономірності поширення екологічно залежної захворюваності у регіонах старого сільскогосподарського освоєння (Черкаська область).
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
захворюваність, екологічний, спеціалізація, землеробство
Бібліографічний опис
The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university. July 2021, Series Geography. - 50(1):85-93. doi: 10.25128/2519-4577.21.1.10.