Тhe ways of activation of insurance companies’ investment activities in Ukraine

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Ролінський, Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Іnternational Science Group. Boston
Інструкція
Розглянуто сучасні тенденції розвитку фінансового ринку, а також специфічні особливості діяльності страхових компаній. Виявлено, що для подальшої діяльності необхідно пошук альтернативних шляхів примноження страхових резервів. Встановлено, що в умовах недостатності фінансових ресурсів одним із основних джерел наповнення капіталу страхової компанії виступає інвестиційна діяльність. Запропоновано, для подолання існуючих негативних факторів, які мають місце на страховому ринку України та для ефективного і результативного функціонування вартим є розробка та впровадження низки заходів: застосування новітніх технологій та впровадження інновацій в страхову діяльність; вдосконалення нормативно-законодавчої бази; адаптування міжнародних стандартів ведення страхової діяльності до умов господарювання в Україні; оцінка результативності та ефективності стратегії розвитку страхового ринку України; проведення низки просвітницьких заходів серед населення з метою популяризації страхових послуг для відновлення довіри.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, фінансові ресурси, інвестиційна діяльність, страхова компанія, Європейський союз, інвестиції, платоспроможність страхових компаній
Бібліографічний опис
Scientific approaches to the study of the world economy: collective monograph /Mishchenko Volodymyr, Drougova Olena, Domnina Irina etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 84 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.II