Zapewnienie konkurencyjności przemysłu turystycznego Ukrainy

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Rybczak, Witalij
Naherniuk, Diana
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
Інструкція
Arykuł poświęcony jest głównym problemom zapewnienia konkurencyjności turystyki jako narzędzia rozwoju gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy. Na podstawie rankingowej oceny ekspertów konkurencyjności krajów w dziedzinie turystyki i podróży Światowego Forum Ekonomicznego się dokonuje się oceny głównych kierunków poprawy przemysłu turystycznego oraz wykrywa przewagi konkurencyjne, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności Ukrainy na rynku światowym. Ponadto przeanalizowano czynniki wpływające na konkurencyjność przemysłu turystycznego i określono aktualny stan rozwoju turystyki w Ukrainie, a także zaproponowano konkretne propozycje w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju poprzez turystykę. Zbadano przewagi konkurencyjne oraz słabości przemysłu turystycznego Ukrainy. Zaproponowano pilne środki w celu zapewnienia bodźców dla pomyślnego rozwoju turystyki przyjazdowej i wewnętrznej w Ukrainie. Ustalono również, że podstawowym zadaniem jest tworzenie konkurencyjnego krajowego produktu turystycznego na zasadach systemowej działalności marketingowej ukierunkowanej na wyraźne pozycjonowanie różnych rodzajów produktów turystycznych, dostosowanych do wymogów i oczekiwań konsumentów.
Опис
Ключові слова
Konkurencja, konkurencyjność, turystyka, przemysł turystyczny, infrastruktura turystyczna, czynniki
Бібліографічний опис
Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych nr 4/2020. – pod red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Halina Uchto, Volodymyr Velykochyy, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski – 2020. – 186 sc. Sc.111-123