Динаміка росту рослин кукурудзи за передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-03-04
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Заболотна, Альона Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
БНАУ
Інструкція
Нині кукурудза – одна із провідних стратегічних культур, яка знайшла застосування у різних галузях народного господарства. У світовому виробництві кукурудза знаходиться на другому місці за площею посівів після пшениці, а за врожайністю – значно її перевищує, тому валові збори зерна кукурудзи близькі до зборів зерна пшениці, а в окремі роки навіть перевищують їх 183. За виробництвом зерна кукурудзи Україна займає п’яте-сьоме місце в світі, а за експортом посідає третє місце, відразу після основних виробників та експортерів. З метою підвищення продуктивності культури технології вирощування кукурудзи нині передбачають застосування різноманітних фізіологічно активних речовин, у тому числі й регуляторів росту рослин. У свою чергу, регулятори росту рослин є одним з антропогенних чинників та мають вплив на основні біометричні показники рослинного організму, зокрема, й висоту рослин [5]. Висота рослин кукурудзи є головним чинником, що визначає швидкість росту i розвитку рослин, а також їх здатність конкурувати за фактори життя, є їх висота. Також висота рослин є одним з важливих біометричних показників росту кукурудзи. Дослідження із застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив на кукурудзі свідчать, що висота рослин культури змінювалась залежно від виду регуляторів росту і у фазі молочної стиглості зерна коливалася від 225 до 281 см. Відповідно до інших даних, найбільші значення висоти рослин кукурудзи зафіксовано при обприскуванні рослин препаратом «Реаком Р». Зважаючи на вищенаведене, одним із завдань наших досліджень було встановити вплив передпосівної обробки насіння кукурудзи регуляторами росту рослин на ріст рослин кукурудзи у висоту.
Опис
Ключові слова
кукурудза, висота рослин, регулятори росту, приріст
Бібліографічний опис
Заболотний О.І., Заболотна А.В. Динаміка росту рослин кукурудзи за передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку». (Біла Церква, 4–5 березня, 2021). Біла Церква: БНАУ, 2021. С. 182–184.